رفاقتی

ساخت وبلاگ
ﻌﻀﯿﺎ ﻣﯿﮕﻦ ﺭﻓﯿﻖ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻤﻮ ﺷﯿﺮﯾﻨﻪ، ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﺗﻠﺦ ﻣﯿﺸﻪ ! ﺍﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﮕﻪ :ﻟﯿﻤﻮﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﻪ… ،ﺗﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﺟﯿﮕﺮﺵ ﻧﺰﻧﻦ ﺗﻠﺦ ﻧﻤﯿﺸﻪ !رفاقتی.....,...
نویسنده : مجتبی بازدید : 97 تاريخ : شنبه 4 مرداد 1393 ساعت: 17:36